Kompostointi-ilmoitusten teko

Jätelainsäädäntöön tulleet muutokset (jätelain muuttamisesta annettu laki 714/2021 ja jäteasetus 978/2021) edellyttävät biojätettä kiinteistöillään kompostoivien ilmoittamaan omatoimisesta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Tietojen antaminen ei koske pelkkää puutarhajätteen omatoimista kompostointia, ja tiedonantovelvollisuuden katsotaan koskevan keittiössä syntyvien biojätteiden kompostointia. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Savonlinnan alueellinen jätelautakunta valmistelee rekistereitään jätelainsäädännön vaatimusten mukaisten kompostointitietojen rekisteröintiä varten.

Jätehuoltoviranomaiselle on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:
1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
2) rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
3) jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
4) käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä.

Kompostointia koskeva ilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta ja sen lopettamisesta 1.1.2023 alkaen. Nyt jo kompostoivien jätteen haltijoiden tulee ilmoittaa kompostointia koskevat tiedot vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ilmoituksen voit täyttää sähköisesti:
Kompostointi-ilmoitus (sähköinen lomake)

Tulostettavan lomakkeen voi ladata alla olevasta linkistä:
Kompostointi-ilmoitus (pdf)

 

Savonlinnan alueellisella jätelautakunnalla on käytössä sähköinen asioin.fi-palvelu, jonka kautta kompostointi-ilmoituksen tekeminen onnistuu jo nyt. Lomakkeella ei kysytä erikseen kaikkia lainsäädännön vaatimia tietoja, joten ne pyydetään innokkaimpia ilmoittajia kirjoittamaan lisätietoihin. Vuoden 2022 loppuun mennessä asioin.fi-palvelun lomakkeisiin saadaan lainsäädännön edellyttämät muutokset.