Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto selvittää elinympäristön terveysriskejä

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto toteuttaa valvonta-alueellaan kuntalaisille avoimen kyselyn, jolla kerätään tietoa terveyshaittaa aiheuttavista riskeistä toimialueella. Kysely on avoinna 14.6.2024 saakka Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Kyselyn tavoitteena on selvittää kuntalaisten elinympäristössään kokemia terveysriskejä sekä sitä,
miten kuntalaiset arvioivat elinympäristön, julkisten tilojen ja palveluiden terveellisyyden ja
turvallisuuden. Elinympäristön terveyshaitoille voidaan altistua esim. asuntojen, koulujen, päiväkotien
ja muiden julkisten tilojen sisäilmasta. Terveyshaittoja voi ilmetä myös muista rakennuksien
olosuhdetekijöistä sekä huonosta talousveden laadusta. Kyselyssä arvioidaan myös julkisten
palveluiden mahdollisia terveyshaittoja. Näitä voivat olla yleisten uimarantojen, kylpylöiden ja
liikuntatilojen yhteydessä havaitut haitat. Asuinympäristön haitta- ja tuhoeläinhavainnot luokitellaan
myös terveyshaitoiksi.

”Kysely on laadittu siten, että elinympäristöön vaikuttavat asiat on ryhmitelty erillisiksi
asiakokonaisuuksiksi, joista vastaaja pystyy valitsemaan itselleen tärkeimmät asiat tarkempaan
tarkasteluun”, terveystarkastaja Mika Merinen tarkentaa.

Kyselyllä saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa terveysvalvonnan toiminnassa ja sen suunnittelussa.
Terveysvalvonta toivoo saavansa myös palautetta saavutettavuudesta ja palveluista.

Itä-Savon ympäristöterveyden terveysvalvonta vastaa toimialueen terveydensuojelulain valvonnasta
Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueilla.
Kuntien tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että kuntalaisille turvataan
terveellinen elinympäristö.

Kyselyyn pääset vastaamaan Savonlinnan kaupungin verkkosivuilta 14.6.2024 saakka. Kyselyssä ei
kerätä henkilötietoja.

Kyselyn tuloksista tiedotetaan yhteenvetoraportin valmistuttua.

Lisätietoja:
Mika Merinen, terveystarkastaja, Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto
p. 040 025 2867
mika.merinen@savonlinna.fi

Sampsa Kinnunen, terveysvalvonnan johtaja, Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto
p. 044 775 4752
sampsa.kinnunen@savonlinna.fi