Kunnalla on käynnissä hankkeita mm. vesienhoitoon, matkailun ja hyvinvoinnin edistämiseen ja investointien tukemiseen liittyen. Kunta on mukana Leader -rahoituksessa ja useissa seudullisissa tai laajempien alueiden yhteishankkeissa.

 

Etelä-Savon vesihuoltosuunnitelma 2040

Rantasalmen kunta on mukana Etelä-Savon ELY-keskuksen hankkeessa, jossa laaditaan koko maakunnan alueelle vesihuoltosuunnitelma vuoteen 2040. Hankkeeseen osallistuvat kaikki maakunnan kunnat ja kaupungit. Suunnitelmassa kartoitetaan alueen vesihuollon nykytila ja sen kehittämistarpeet sekä laaditaan laajasti erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja vesihuollon turvaamiseksi tulevina vuosikymmeninä. Vaihtoehdoista valitaan muutama jatkosuunnitteluun, jossa niitä tarkennetaan ottaen huomioon erityisesti vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn riittävyys ja laatu, vedenjakelun ja viemäröinnin toimintavarmuus sekä normaali- että häiriötilanteissa, vesihuollon omaisuudenhallinta sekä vesihuollon organisointi. Hankkeessa syntyvä vesihuoltosuunnitelma toimii pitkän aikavälin ohjenuorana alueen kunnille ja vesihuoltolaitoksille.