Rantasalmen keskeisiä käynnissä olevia tai päättyneitä hankkeita

Rantasalmen kyläverkkohanke

Rantasalmen kyläverkkohankkeen tavoitteena oli toteuttaa noin 9 km pituinen, 100/100 Mbit/s –valokuituverkko Rantasalmen kirkonkylään. Hankkeen rakentamisesta vastasi operaattori Blue Lake Communications Oy. Hankkeen tukikelpoinen kaivettu metrimäärä oli 19715 ja tukikelpoinen kaapelimetrimäärä 74650. Valokuituvalmius saatiin yhteensä 173 pienkiinteistöön ja taloyhtiöön yhteensä 647 huoneistoon ja yritysliittymien määrä tästä oli 16 kpl. Valokuituvalmius palvelee arviolta noin 1400 asukasta.

Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2015-31.12.2018. Hankkeen toteutunut kustannus oli 586.000 euroa, josta EU + valtion osuus oli 49 % 287.140 euroa, Rantasalmen kuntarahoitus 21 % 123.060 euroa ja operaattorin Blue Lake Communications Oy yksityisrahoitusosuus 30 % 175.800 euroa.

Hankkeessa pystyttiin hyödyntämään yhteiskaivua sähköyhtiön kanssa osassa verkon rakentamista. Teleoperaattori on sitoutunut ylläpitämään verkkoa ja tuottamaan verkkopalveluita 25 vuoden ajan. Valmiudet verkon laajentamiseen kirkonkylältä kylien suuntiin on tehty mahdollisten tulevien rakentamishankkeiden/ -tarpeiden osalta.

Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toimenpidettä 7.3 laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut.

Lisätietoja hankkeesta kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033 johanna.keranen@rantasalmi.fi