Perusturva

Anne Hirn
kotihoidon esimies
Anne Tarkiainen
palveluohjaaja, vanhuspalvelut
Hilppa Kokkonen
toimistosihteeri
Iina Vartia
yksikön johtaja
Irma Laitiainen
palvelusihteeri
Kirsi Kaskinen
Johtava sosiaalityöntekijä 1.10.2018 alk.
Maarit Mahrberg
Palveluohjaaja/vammaispalvelut
Mari Laiho
sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö
Miia Koponen
sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuolto
Minna Laitinen
lastenvalvoja
Mirja Eronen
kehitysvammahuollon esimies
Palvelukeskus Mäntylä
Saila Hagman
lastensuojelu avohuolto
Sanna Kaasinen
koulun sosiaalityö
Ulla Jauhanen

toimipaikan päällikkö
Suomen Terveystalo Oy, Rmen yksikkö

Vanhusten palveluasumisyksikkö Mäntylä
Vanhusten palvelukeskus Mäntylä keittiö
ruokapalveluesimies Minna Hakulinen
Vuokko Sinisalo
terveyspalveluiden esimies

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu