Perusturva

Anne Tarkiainen
palveluohjaaja
Eeva Immonen
sosiaalityöntekijä
Puh: 040 561 5263
eeva.immonen@essote.fi
Hilppa Kokkonen
toimistosihteeri
Irma Laitiainen
palvelusihteeri
Mari Laiho
sosiaalityöntekijä
Puh: 044 351 2660
mari.laiho@essote.fi
Marika Huupponen
johtava sosiaalityöntekijä
Puh: 040 359 6887
marika.huupponen@essote.fi
Mira Ilmoniemi

Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut
Suomen Terveystalo Oy
yksikönjohtaja

Puh: 0400 522 435
mira.ilmoniemi@terveystalo.com
Mirja Eronen
kehitysvammahuollon esimies
Puh: 040 5585292
mirja.eronen@terveystalo.com
Nea Nyyssönen
Sosiaalityöntekijä
Puh: 044 351 2490
nea.nyyssonen@essote.fi
Palvelukeskus Mäntylä
Puh: 040 835 8969
Ulla Jauhanen
sosiaalipalveluiden esimies
Vanhusten palveluasumisyksikkö Mäntylä
Puh: 040 1965658
Vanhusten palvelukeskus Mäntylä keittiö
ruokapalveluesimies

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu