Perusturva

Anne Nousiainen
avohuollon ohjaaja
Anne Tarkiainen
palveluohjaaja, vanhuspalvelut
Hanna Puikkonen
koulun sosiaalityö
Puh: 044 3512490
hanna.puikkonen@essote.fi
Hilppa Kokkonen
toimistosihteeri
Irma Laitiainen
palvelusihteeri
Mari Laiho
sosiaalityöntekijä
Puh: 044 351 2660
mari.laiho@essote.fi
Marika Huupponen
johtava sosiaalityöntekijä
Puh: 040 359 6887
marika.huupponen@essote.fi
Miia Koponen
sosiaalityöntekijä, ls
Puh: 040 7380757
miia.koponen@essote.fi
Mikaela Westergård

Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut
Suomen Terveystalo Oy
yksikönjohtaja

Minna Laitinen
lastenvalvoja
Puh: 040 1294544
minna.laitinen2@essote.fi
Mirja Eronen
kehitysvammahuollon esimies
Puh: 040 5585292
mirja.eronen@terveystalo.com
Palvelukeskus Mäntylä
Puh: 040 835 8969
Terttu Laitinen
Sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut
Puh: 040 709 4285
terttu.laitinen2@essote.fi
Ulla Jauhanen

toimipaikan päällikkö
Suomen Terveystalo Oy, Rmen yksikkö

Vanhusten palveluasumisyksikkö Mäntylä
Puh: 040 1965658
Vanhusten palvelukeskus Mäntylä keittiö
ruokapalveluesimies

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu