Perusturva

Anne Tarkiainen
palveluohjaaja, vanhuspalvelut
Hilppa Kokkonen
toimistosihteeri
Irma Laitiainen
toimistosihteeri
Johanna Paljakka
sosiaalityöntekijä, lastensuojelu
Kaija Blomberg

sosiaaliohjaaja, kuntouttava työtoiminta

Maarit Mahrberg

sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut,
kehitysvammaisten avohuolto

Maarit Räisänen
Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu
Mari Laiho
sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö
Marika Huupponen
johtava sosiaalityöntekijä
Mikko Kolehmainen
Lastenvalvoja
Mirja Eronen
kehitysvammahuollon asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta, esimies
Palvelukeskus Mäntylä
Pauli Haapanen
yksikön johtaja
Suomen Terveystalo Oy, Rmen yksikkö
Ulla Jauhanen

toimipaikan päällikkö
Suomen Terveystalo Oy, Rmen yksikkö

Vanhusten palveluasumisyksikkö Mäntylä
Vanhusten palvelukeskus Mäntylä keittiö
ruokapalveluesimies Minna Hakulinen
Vuokko Sinisalo
terveyspalveluiden esimies

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu