YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Ympäristötoimeen sisältyy rakennusvalvonta, ympäristövalvonta ja yksityistieasiat. Ympäristötoimi tuottaa palvelut Rantasalmen ja Sulkavan kunnille. Vastuukuntana toimii kuntien välisen sopimuksen mukaan Rantasalmen kunta. Ympäristötoimi muodostuu kokonaisuudessaan kahdesta rakennustarkastajasta, ympäristösihteeristä ja tarvittavasta toimistoresurssista. Rantasalmen kunnalla on työnantajana käytössä joustavat etätyökäytännöt sekä panostus yleiseen työhyvinvointiin (mm. työergonomia, tyky etu).

Ympäristösihteerin viran hoitamisessa noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä terveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää kunnallisten hallintomenettelyiden sekä ympäristölainsäädännön tuntemista. Lisäksi eduksi katsotaan hyvät asiakaspalvelutaidot, tietotekniset taidot, oma-aloitteellisuus sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Viran hoito ei edellytä oman auton käyttöä vaan työnantaja osoittaa tarvittaessa auton ympäristösihteerin viran hoitamiseen.

Ympäristösihteeri (soveltuva ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto)

  • ympäristösuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupa-, rekisteröinti-, ilmoitusmenettely- ja ilmoituskäsittelyjen valmistelu, käsittely ja valvonta
  • lausuntojen valmistelut, jätehuollon valvontatehtävät
  • ympäristönsuojelun ohjaus sekä neuvonta kunnassa ja kunnan viranomaishallinnossa
  • vesi- ja vesihuoltolain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät
  • yksityistie asiat
  • eduksi katsotaan hyvää ympäristösuojelulain ja maa-aineslain tuntemusta

Hakeminen: Hakuaika päättyy 12.8.2022 klo 15.00

Kirjalliset hakemukset palkkatoiveineen Kuntarekry järjestelmän kautta tai sähköpostilla osoitteeseen rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi

Lisätietoja: johtava rakennustarkastaja Mauri Ruuskanen mauri.ruuskanen@rantasalmi.fi 040 571 1689 ja ympäristötoimensihteeri Airi Yletyinen airi.yletyinen@rantasalmi.fi 040 161 5008