Vesistötarkkailu Pienellä Raudanvedellä 14.7.2022

Kulmatien luona sijaitsevalla jätevedenpumppaamolla oli toimintahäiriö 5.4.2022 – 13.4.2022.  Sattuneen jätevesien ylivuodon vuoksi, alueelta on kerätty vesinäytteitä ympäristö- ja terveysvaikutusten arvioimiseksi kevään ja alkukesän ajan.

Vesistöstä tehtyjen mikrobiologisten ja kemiallisten tutkimusten tuloksista voidaan todeta jätevesivaikutusten selvä vähentyminen. Vesistön virkistyskäytölle ei ole rajoitteita. Terveydensuojeluviranomainen tutkii uimarantojen vedenlaatua läpi uimakauden, kooste tuloksista on nähtävillä Sosterin sivuilla osoitteessa https://www.sosteri.fi/palvelut/terveysvalvonta/uimarannat/. Vesistötarkkailua Raudanvedestä jatketaan normaalin valvontaohjelman mukaisesti, vesi- ja viemärilaitoksen toimesta. Tuloksista ei tiedoteta erikseen, mikäli vedenlaadussa ei ole poikkeamaa.