Vesi- ja viemärilaitoksen tiedote 3.6.2022

Kulmatien luona sijaitsevalla jätevedenpumppaamolla oli toimintahäiriö 5.4.2022 – 13.4.2022.  Sattuneen jätevesien ylivuodon vuoksi, näytteenottoa alueella on jatkettu ympäristö- ja terveysvaikutusten arvioimiseksi.

17.5. otettujen näytteiden perusteella pumppaamon lähiojissa on edelleen todettavissa jätevesivaikutusta. Näytteet kerättiin ylivuotopaikan lisäksi kolmesta vesistöpisteestä, sekä uimarannalta. Näissä näytteissä jätevesivaikutusta ei ole havaittavissa.

Tarkkailua ylivuotopaikasta ja vesistöstä jatketaan säännöllisenä. Terveydensuojeluviranomainen arvioi uimarannan tilannetta ja käyttöä muun muassa uimarannan valvontakäyntien sekä uimarannalle laaditun näytteenottosuunnitelman perusteella.

Rantasalmen kunta
Vesi- ja viemärilaitos

Lisätietoja

Harri Korhonen                                     Jouni Heikkinen
Hallintopäällikkö                                   Vesihuoltopäällikkö
harri.korhonen@rantasalmi.fi               jouni.heikkinen@jarvisaimaanpalvelut.fi
040 733 5670                                       044 417 5272