Vastaa kyselyyn ja vaikuta Linnansaaren kansallispuiston tulevaisuuteen

Tervetuloa vastaamaan Metsähallituksen kyselyyn, jonka tarkoitus on koota alueen käyttäjiltä asiakaskokemusta, tietoa ja toiveita Linnansaaren kansallispuiston kehittämisen tueksi.

Kyselyä hyödynnetään Linnansaarelle vuoden 2022 aikana laadittavassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jolla linjataan ja yhteensovitetaan alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua, virkistyskäyttöä sekä erilaisten käyttäjä- ja sidosryhmien tarpeita. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimenpiteitä alueella seuraavien 10-15 vuoden ajan.

Kyselyyn on helpointa vastata tietokoneella tai tabletilla, mutta kysely toimii myös älypuhelimessa. Aikaa vastaamiseen kuluu 10-20 minuuttia. Vastausaikaa on 15.8.2022 klo 24:00 asti. Kyselyssä ei kerätä vastaajia yksilöiviä henkilötietoja eivätkä vastaukset ole yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin.

Linkki kyselyyn: https://new.maptionnaire.com/q/6pl29ohp8vwn

Projekti on osa Yhteinen Saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Lisätietoa alueesta ja suunnittelun etenemisestä löytyy:

Luontoon.fi/linnansaari
https://fi-fi.facebook.com/linnansaarenkansallispuisto/
https://www.metsa.fi/linnansaarisuunnittelu

 

Lisätietoja kyselystä antaa:

Mari Eskelinen, suunnittelija, Metsähallitus Järvi-Suomen Luontopalvelut, puh. 020 6394083, mari.eskelinen@metsa.fi