Yhteiset neuvontapalvelut

Omaishoito

Jos pitkäaikaissairasta tai vaikeavammaista henkilöä hoidetaan kotona, hänen hoidostaan voidaan tietyin edellytyksin maksaa omaishoidon tukea. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä. Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotikäynnin jälkeen hakemus käsitellään omaishoitotiimissä. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee tiimi.

Palveluohjaaja: 040 561 1648

Omaishoidontukihakemus (docx)
Omaishoidon tuen perusteet v. 2022

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...