Kehitysvammaisten erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen omatoimista suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentulosta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelma laaditaan, mikäli asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluja ensisijaisten lakien perusteella tai ne eivät ole asiakkaan edun mukaisia.

Palvelukokonaisuus perustuu yksilölliseen kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan. Erityshuolto-ohjelma laaditaan yhdessä asiakkaan sekä omaisten ja tarvittaessa hoitoon osallistuvien yhteistyötahojen kanssa.

Kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluita voivat ovat mm.

  • neuvonta ja ohjaus
  • kuntouttava päivähoito
  • aamu- ja iltapäivätoiminta
  • työ- ja päivätoiminta
  • asumispalvelut
  • tilapäishoito

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja, tavattavissa ma-ke
Maria Simonen
maria.simonenterveystalo.com
040 672 8612

Sosiaalityöntekijä
Mari Laiho
mari.laihososteri.fi
044 417 2606

Johtava sosiaalityöntekijä 
Elina Ruuttanen
elina.ruuttanensosteri.fi
044 417 4101

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Palvelutalo Harjurinne tarjoaa ohjattua asumista ja tehostettua asumispalvelua ympärivuorokautisesti. Harjurinteellä on viisi ohjatun asumisen ja kolme tehostetun asumisen paikkaa sekä yksi intervallipaikka tilapäishoitoa mm. omaishoitajien vapaapäivien ajaksi sekä asumiskokeilua varten. Harjurinne toimii myös avohuollon asiakkaiden työtoimintapaikkana ja on monenlaisten tapahtumien keskipisteenä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä paikallisen Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry:n kanssa.

Asumispalveluiden tavoitteet ovat oma koti ja siihen liittyvät tukipalvelut asukkaille, itsenäisen elämän ja kodista irtaantumisen harjoittelu lyhytaikaisjaksoilla, vanhempien tukeminen hoito- ja kasvatustyössä järjestämällä ympärivuorokauden valvottuja asumisjaksoja tarvittaessa. Annetulla tuella pyritään vahvistamaan erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omaa elämänhallintaa niin, että itsenäisempi elämä mahdollistu

Yhteystiedot

Vammaisten palvelutalo Harjurinne
Hirventie 34, 58900 Rantasalmi
040 170 3112

Kehitysvammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta
vastaava ohjaaja
Miia Nykänen
miia.nykanenterveystalo.com
040 558 5292

Työ- ja päivätoiminta

Päivä- ja työtoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti Harjurinteellä viitenä päivänä viikossa klo 9-14. Päivä- ja työtoiminnan sisältö ja määrä suunnitellaan yksilöllisesti asiakaan toiveiden ja taitojen mukaisesti. Asiakkaiden valmistamia myyntituotteita ovat erilaiset käsityöt, mm. pyyhkeet, pöytäliinat, korituotteet ja kynttilät.

Harjurinne tarjoaa ammatilliseen koulutukseen hakeutuville ja jo opiskeleville kehitysvammaisille mahdollisuuden käytännön työharjoitteluun. Asiakkaille etsitään yhdessä harjoittelu- ja avotyöpaikkoja paikallisilta toimijoilta

Yhteystiedot

Vammaisten palvelutalo Harjurinne
Hirventie 34, 58900 Rantasalmi
040 170 3112

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...