Työikäisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut ovat sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa tarjolla olevista palveluista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea palveluiden hakemiseen.

Voimme tarjota sinulle tukea seuraavissa asioissa:

  • palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa
  • tukeminen ja ohjaaminen taloudellisissa vaikeuksissa, elämänhallinnan ja asumiseen liittyvissä ongelmissa, motivoiden, ohjaten ja tukien työllistymiseen, päihteettömyyteen tai kuntoutumiseen
  • taloudellinen ja sosiaalinen tuki kriisitilanteissa
  • sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • yksilölliseen kokonaistilanteeseen perustuvat päätökset täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta​

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Mari Laiho
mari.laihososteri.fi
044 417 2606

  • Aikuissosiaalityö               

Sosiaaliohjaaja
Pia Seppänen
pia.seppanensosteri.fi
044 417 2607

  • Kuntouttava työtoiminta
  • Toimeentulotuki

Palvelusihteeri (työhuone kunnanvirasto/yläkerta)
Irma Laitiainen
040 161 5013

  • Välitystilit
  • Toimeentulotukihakemusten vastaanotto

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki velvoittaa kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston tekemään aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa.

Suunnitelman tavoitteena on rakentaa yksilöllistä polkua työelämään erilaisin toimenpitein yhteistyössä sekä tukea henkilöä suunnitelman toteutuksessa. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää kuntouttavaa työtoimintaa, joka on kunnan järjestämää. Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään tukemaan toimimista arjessa sekä työllistymistä jatkossa.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö

Kuntouttavan työtoiminnan jakso on 3-24 kuukauden pituinen ja työtoimintapäiviä voi olla 1-4 pv/vko ja 4-8h/pv, asiakkaan tilanteesta riippuen. Rantasalmella kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua mm. kunnan palveluissa (esim. työllisyyspalveluissa), yhdistyksissä tai seurakunnassa.

 

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...