Sosiaali- ja potilasasiamies

Kuntalaisten tukena potilaan ja asiakkaan oikeuksia koskevissa asioissa on Sosterin sosiaali- ja potilasasiamies.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa ja ohjata niin palvelujenkäyttäjiä kuin työntekijöitäkin asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • Avustaa tarvittaessa asiakkaita mm. muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä
  • Tiedottaa asiakkaille ja potilaille heidän oikeuksistaan
  • Toimia muutoinkin sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden oikeuksien toteuttamiseksi
  • Seurata asiakkaiden ja potilaiden aseman ja oikeuksien toteutumista ja kehitystä sekä antaa siitä vuosittain selvitys
  • Toimia tarvittaessa välittäjänä palvelunkäyttäjän ja viranomaisen välillä.

Lisätiedot ja yhteystiedot: sosteri.fi >

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...