Perheoikeudelliset asiat (Lastenvalvoja)

Isyyden ja äitiyden tunnustaminen

Isyyden ja äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä ennen lapsen syntymää ensisijaisesti äitiysneuvolassa. Jos tunnustamista ei tehdä ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja lähettää kutsun isyyden tai äitiyden selvitykseen.

Tarkemmat tiedot: sosteri.fi >

Huoltajuus

Lastenvalvoja auttaa vanhempia lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten valmistelussa ja huolehtii sopimusten vahvistamisesta. Vanhemmat voivat ottaa häneen yhteyttä, kun ero on tulossa tai jo voimassa ja lasten asioista on neuvoteltava sovintoon pääsemiseksi.

Ennen lastenvalvojalle hakeutumista on mahdollista ja suositeltavaa varata aika Savonlinnan perheasiainneuvottelukeskuksesta, jossa vanhemmilla on oikeus lakisääteiseen maksuttomaan perheasioiden sovitteluun.

Tarkemmat tiedot: sosteri.fi >

Lapsen elatus

Elatusavun määrään vaikuttaa muun muassa lapsen elatuksen tarve, kummankin vanhemman elatuskyky sekä luonapidon laajuus. Lisäksi elatusavun määrään vaikuttaa perhekokoonpano sekä lapsen ikä.

Tarkemmat tiedot: sosteri.fi >

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...