Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. (Lastensuojelulaki 1 §). Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä.

Ensisijainen vastuu lapsen huolenpidosta, kasvusta ja hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla (Laki lapsen huollosta 1 §, Lastensuojelulaki 2§ ). Lastensuojelutyö tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä palveluja ja tukitoimia. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa.

Lastensuojelulain mukaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun palveluja ovat:

  • lastensuojelutarpeen selvitys
  • avohuollon tukitoimet
  • huostaanotto ja sijaishuolto
  • jälkihuolto.

Rantasalmen lastensuojelu
sosiaalityöntekijä Sari Itkonen
sari.itkonen@sosteri.fi
p. 044 417 2609

sosiaalityöntekijä Mirja Veentaus
mirja.veentaussosteri.fi
p. 044 417 4138

sosiaaliohjaaja Veera Halttunen
veera.halttunensosteri.fi
p. 044 417 2040

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...