Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelu antaa käytännön apua arjen solmukohtiin.

Kotipalvelua voidaan myöntää, kun

  • perheellä on tuen tarve kotihoidossa ja kasvatuksessa
  • konkreettisen avun tarve arjen sujumisessa
  • perheen vanhempi on huolissaan omasta jaksamisestaan
  • perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti
  • tilapäisen lastenhoidon tarve asiointikäyntien ajaksi
  • perheeseen on syntynyt useampi lapsi
  • perhettä on kohdannut kriisi

Kotipalvelua ei voida myöntää esimerkiksi

  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jolloin vanhemmat voivat saada tilapäistä hoitovapaata
  • työssäkäyvien tai opiskelevien vanhempien lasten hoitoon

Kotipalvelua on tarjolla pääsääntöisesti päiväaikaan maanantaista perjantaihin. Perheen tilanteesta riippuen voidaan tilapäisesti ja erikseen sopien työskennellä myös muuna ajankohtana.

Palvelun piiriin ohjautuminen tapahtuu pääsääntöisesti siten, että perheet kysyvät itse palvelua. Päivähoidon henkilöstö, terveydenhuollon ja sosiaalityön henkilöstö voi myös ohjata perheitä yhteydenottoon.

Palvelutilaukset

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan ohjaaja Jenna Roponen: 040 743 2095
arkisin klo 8.00-9.00

Lapsiperheiden kotipalvelu kuuluu avoimen varhaiskasvatustoiminnan palveluihin ja on osa harkinnanvaraista palvelua.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu välttämättömän tilapäisen lastenhoitoavun tai kodinhoitoavun tarpeessa oleville lapsiperheille. Palvelun tarkoituksena on auttaa kodin askareissa ja lasten hoidossa sekä tarvittaessa tukea perhettä arjen haasteissa. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta.

 

Lomakkeet

Lapsiperheiden kotipalvelun hakemus (pdf)

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...