Lapsiperhepalvelut

Rantasalmen kunnassa lapsiperheiden arkea pyritään tukemaan monipuolisesti erilaisissa elämäntilanteissa.

Sosiaalityöntekijöiden palveluiden saaminen edellyttää palvelutarpeen arviointia. Arviointia voi pyytää itse. Otamme vastaan myös viranomaisten yhteydenotot sosiaalihuollon tuen tarpeessa olevasta asiakkaasta.

​Ota yhteyttä, kun tarvitset perheellesi tukea tai apua esimerkiksi

  • arjesta selviämiseen, perheenjäsenen sairauteen tai väsymykseen
  • vanhemmuuteen
  • lapsen kasvatukseen
  • taloudellisiin ongelmiin tai
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteisiin.

Yhteydenottojen perusteella lapsiperheiden sosiaalityössä arvioidaan tuen ja palvelujen tarvetta yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja muiden toimijoiden kanssa. Tarvittaessa arvioidaan myös lastensuojelun tarve.

Arvioituaan perheen tilanteen sosiaalityöntekijä tarjoaa perheelle apua, ohjausta ja tukea. Lastensuojelun tarjoamia palveluita ovat esimerkiksi perhetyö, tukihenkilö tai -tukiperhe ja lapsiperheiden kotipalvelu, joilla tuetaan perheen arjessa jaksamista. Palvelut myöntää sosiaalitoimi eli lastensuojelun sosiaalityöntekijä.

Lastensuojelun sosiaalityön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Lastensuojelun virka-aikainen päivystys arkisin klo 8.30-15.30 p. 044 417 3977

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät

Sari Itkonen
sari.itkonensosteri.fi
044 417 2609

Mirja Veentaus
mirja.veentaussosteri.fi
044 417 4138

Lapsiperheiden perhetyöntekijät

Perhetyöntekijä
Elina Van den Arend
elina.vandenarendterveystalo.com
044 417 2668

Perhetyöntekijä
Päivi Kolehmainen
paivi.kolehmainenterveystalo.com
040 642 8259

Lähisuhdeväkivallan yhdyshenkilö
Petri Kilpeläinen
petri.kilpelainenterveystalo.com
044 417 2685

 

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...