Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan kunnan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja.

Voit saada kotipalvelua, kun kotona selviytyminen on vaikeutunut

  • vanhuuden
  • sairauden
  • vammaisuuden vuoksi
  • muun syyn takia

ja tarvitset koti- tai hoitopalveluita kotiin. Kotihoidon palveluja voi saada seitsemänä päivänä viikossa.

Palveluohjaaja: 040 561 1648

Palvelut

Kotihoidon palveluihin kuuluvat

  • Ateriapalvelut
  • Kauppa-asiointipalvelu
  • Kotihoito
  • Kuljetuspalvelu
  • Pyykkipalvelu
  • Turvapalvelut

Ateriapalvelut

Ateriapalvelun asiakkaat voivat ruokailla Palvelukeskus Mäntylässä (ei mahdollista korona-aikana). Mikäli asiakas ei pysty liikkumaan kodin ulkopuolella, ateria kuljetetaan kotiin.

Ruokailumahdollisuudesta voi tiedustella Mäntylän esimieheltä tai palveluohjaajalta. Ateriapalvelusta päätöksen tekee sosiaalityöntekijä.

Palveluohjaaja: 040 561 1648
Mäntylän esimies: 040 720 0622

Kauppa-asiointipalvelu

Kauppa-asiointipalvelua annetaan kotipalvelun tukipalveluna säännöllisen kotihoidon asiakkaille, silloin kun asiakas tai omaiset eivät pysty itse huolehtimaan tai järjestämään kauppa-asiointia. Palvelu sisältää asiakkaan ja kotihoidon työntekijän yhdessä laatiman kauppalistan mukaisten ostosten keräämisen ja toimittamisen asiakkaalle suoraan kotiin tai tavaroiden toimittamisen kotihoidon toimistoon, josta kotihoidon työntekijät toimittavat ostokset asiakkaalle. Kauppa-asiointipalvelua voidaan myöntää myös hoitoa -ja huolenpitoa tarvitseville sotainvalideille ja – veteraaneille. Kauppa-asiointiasiakkuus edellyttää tilin avaamista johonkin paikkakunnan ruokakauppaan.

Palveluohjaaja: 040 561 1648.

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan palveluohjaajalta. Vamman tai sairauden perusteella vanhukset voivat olla oikeutettuja myös vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, jota haetaan vammaispalvelujen sosiaaliohjaajalta.

Katso myös palveluliikenne

Pyykkipalvelu

Pyykkipalvelua annetaan kotipalvelun tukipalveluna säännöllisen kotihoidon asiakkaille, silloin kun heillä ei ole omassa kodissa pyykinpesumahdollisuuksia tai ne ovat puutteelliset. Pyykkipalvelua voidaan myöntää myös hoitoa – ja huolenpitoa tarvitseville sotainvalideille ja – veteraaneille. Tukipalvelu sisältää käytössä olevien arki- ja liinavaatteiden pesun.

Palveluohjaaja: 040 561 1648

Turvapalvelut

Ikääntyneellä asiakkaalla on mahdollisuus saada kotiinsa turvapuhelin, joka mahdollistaa avunsaannin kotiin ympäri vuorokauden. Turvapuhelimen myöntää palveluohjaaja.

Palveluohjaaja: 040 561 1648

Miten saat palvelua?

Kotihoidon palveluja tiedustellaan palveluohjaajalta. Kotihoidon palvelua voit saada palvelutarpeenarvioinnin mukaisesti. Säännöllisestä kotihoidosta (käynti vähintään kerran viikossa) tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja häntä mahdollisesti hoitavan ja/tai huoltavan omaisen kanssa.

Kotihoito- ja tukipalveluista peritään Rantasalmen kunnanhallituksen päättämät maksut.

Yhteystiedot

Palveluohjaaja: 040 561 1648
Kotihoidon palveluesimies: 040 660 9944

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...

Ajankohtainen tieto alueen koronavirustilanteesta

Ajantasainen tieto Itä-Savon sairaanhoitopiirin koronavirustilanteesta sekä toimintamallit ja suositukset löytyvät sosteri.fi-sivustolta. Sivulta sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/ löydät tietoa muun muassa seuraavista asioista Ajantasainen tilanne Sosterin alueen...