Palvelut kotona asuville ikääntyneille

Palveluohjaaja

Palveluohjaaja: 040 561 1648
(toimisto kunnanvirastolla, Poikkitie 2)

  • vanhuspalveluiden ohjaus
  • omaishoidontuki
  • sotainvalidi- ja veteraaniasiat

Palvelukeskus Mäntylä

Ikääntyneiden neuvonta: 040 561 1648
ma-pe

Palvelukeskus Mäntylä
Lipposenpolku 2
040 835 8969

Mäntylän esimies: 040 720 0622

Ateriapalvelu

Ruokapalveluesimies: 040 196 5654

Ikääntyneiden kotihoito

Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisten kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään ja perustuvat yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotona selviytymistä tuetaan ensisijaisesti tukipalveluilla. Rantasalmella on kunnanhallituksen hyväksymät kotihoidon myöntämisperusteet. Päätöksen kotihoidon myöntämisestä tekee sosiaalityöntekijä, kotihoidon toteuttamista valvoo kotihoidon lähiesimies.

Lue tarkemmin: Kotihoito >
Omavalvontasuunnitelma Kotihoito 2022
Palveluhakemus kotihoito ja tukipalvelut(pdf)
Rantasalmen kotihoidon ja tukipalveluiden kriteerit 2022

Palvelutarpeen arvioinnit sekä suunnitelmat

Asiakaskohtaisten, palveluja koskevien päätösten tekeminen, palvelutarpeen arviointi ja asiakas- tai palvelusuunnitelman tekeminen

Sosiaaliohjaaja
Pia Seppänen
044 417 2607
pia.seppanensosteri.fi

Laskutus: 040 161 5015

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...