Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palveluasuminen tulee vaihtoehdoksi, kun et pärjää omassa kodissa kotiin tuotettavista palveluista huolimatta.

Palveluasumisen asukasvalinnat tekee SAS-ryhmä, joka arvioi palveluasumisen tarvetta kunnan kriteerien mukaisesti. Voit hakea palveluasumisen piiriin itse. Myös omainen voi täyttää hakemuksen. Palveluasumisen tarve voi tulla esille myös esimerkiksi kotihoidon työntekijöiden havaintojen pohjalta. Kirjallinen allekirjoituksella varusteltu hakemus osoitetaan Rantasalmen SAS-työryhmälle, joka käsittelee hakemukset kerran kuukaudessa. Kiireelliset hakemukset käsitellään välittömästi, mikäli Kuuselassa tai Mäntylässä on vapaana asunto.

Selvitä-Arvioi-Sijoita-ryhmä (SAS)

SAS-ryhmä on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka arvioi ja suunnittelee palveluasunnon tai hoidon tarpeessa oleville henkilöille oikeaa ja asianmukaista asumis- ja hoitopaikkaa. SAS-työryhmä tekee hoitoa tarvitsevien sijoitusehdotukset palveluasumis- ja laitospaikoille. Ensisijainen tavoite on kartoittaa avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä. Asianmukaisen hoitopaikan löytämisessä käytetään apuna mm. Rava-indeksiä, jolla kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä.

SAS-työryhmään kuuluvat edustajat koti- ja asumispalveluista, vuodeosastolta, kotisairaanhoidosta sekä sosiaalityöstä. Työryhmä käsittelee tulleet palveluhakemukset ja tekee esityksen asiakkaan sijoittamisesta palveluasumiseen tai laitoshoitoon.

SAS-ryhmä: 040 720 0622 tai 040 561 1648

Palveluasuminen

Palvelutalo Kuusela ja Anna-koti tarjoavat hoivaa tarvitseville hyvän ikääntymisen kodinomaisessa ympäristössä, yksilöllisten ja asukaslähtöisten palvelujen turvin.

Palvelukoti Kuusela
Kylätie 24 a, 58900 Rantasalmi
puhelin (klo 7-21) 040 826 3220 tai 040 826 3315
muina aikoina 040 561 1647

Kuuselan palveluvastaava: 040 660 9944

Omavalvontasuunnitelma Kuusela 2022

Tehostettu palveluasuminen

Rantasalmella tehostetun palveluasumisen keskeisenä tavoitteena on tarjota laadukkaat, oikein kohdennetut oikea-aikaiset palvelut. Palveluasumisen kriteerien avulla tuotetaan tasapuoliset palvelut jokaiselle niitä tarvitsevalle. Tehostettu palveluasuminen tulee kysymykseen silloin, kun tarvitset hoitoa ja valvontaa 24/7. Tehostettua palveluasumista tarjotaan Mäntylässä.

Palvelukeskus Mäntylä
Lipposenpolku 2
040 835 8969

Mäntylän palveluvastaava: 040 720 0622

Omavalvontasuunnitelma Mäntylä 2022

Laskutus

Laskutus: 040 161 5015

  • kotihoito
  • tukipalvelut
  • palveluasuminen

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...