Ikääntyneiden palvelut

Rantasalmella ikääntyneiden elämää kotona tuetaan muun muassa mahdollistamalla asuntojen muutostöitä, tarjoamalla apuvälineitä sekä toimintakyvyn heikentyessä tarpeiden mukaisia hoivapalveluita.

Kotiin tuotettaviin hoivapalveluihin kuuluvat kotihoito, tukipalvelut, vanhusten omaishoito ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki. Kun itsenäinen selviytyminen kotona ei kotiin tuotettavista palveluista huolimatta ole mahdollista, vaihtoehtona on palveluasuminen sekä tehostetun palveluasumisen palvelut, vanhusten ryhmäkoti sekä muut ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut.

Toimintaamme ohjaavat arvot

  • Itsemääräämisoikeus
  • Perustarpeista huolehtiminen
  • Yksilöllisyyden kunnioittaminen
  • Omatoimisuuden tukeminen
  • Luottamuksellisuus
  • Sosiaalisten yhteyksien säilyminen
  • Turvallinen asuinympäristö

 

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...