Asiointi

Asiakasmaksut 2020

Rantasalmen kunnan sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut 2020 (pdf)

Maksun huojennus/alennus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1992/734) 11§:ssä on säädetty maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta:

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

  1. muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai
  2. maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Maksun huojennusta voi hakea oheisella liitteellä

Lisätietoja ja lomakkeen palautus toimistosihteeri Hilppa Kokkonen, puh. 040 161 5015

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...

Ajankohtainen tieto alueen koronavirustilanteesta

Ajantasainen tieto Itä-Savon sairaanhoitopiirin koronavirustilanteesta sekä toimintamallit ja suositukset löytyvät sosteri.fi-sivustolta. Sivulta sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/ löydät tietoa muun muassa seuraavista asioista Ajantasainen tilanne Sosterin alueen...