Asiointi

Asiointi

Asiakasmaksut 2022

Rantasalmen asiaskasmaksut 1.1.2022 (pdf)
Kotihoidon turvapalvelumaksut 1.5.2022 alk. (pdf)

Maksun huojennus/alennus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1992/734) 11§:ssä on säädetty maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta:

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

  1. muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai
  2. maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Maksun huojennusta voi hakea:

Lisätietoja ja lomakkeen palautus toimistosihteeri Hilppa Kokkonen, puh. 040 161 5015.
Osoite: Rantasalmen kunta, Perusturvatoimisto, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...