Rakennus- ja poikkeamisluvat

Rakennus, toimenpideluvat, jatkoajat ja  maisematyöluvat haetaan sähköisesti  www.lupapiste.fi

Alla rakennuslupalomake liitteineen toimenpideilmoituksen tekemistä varten. Mikäli sähköinen rakennus ym. lupien hakeminen ei ole mahdollista, voi käyttää myös allaolevia lomakkeita.

  • Rakennuslupahakemus: rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaukseen sekä käyttötarkoituksen muuttamiseen on haettava rakennuslupa. Rakennuslupahakemus (pdf)
  • Naapurit on kuultava rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Selvitys naapurin kuulemisesta (pdf)
  • Jätevesiselvityksellä esitetään jätevesijärjestelmän periaatteet. Jätevesiselvitys (pdf)
  • Vastaava työnjohtaja valvoo että varsinainen rakentaminen sujuu määräysten mukaan. Ilmoitus tai hakemus vastaavasta työnjohtajasta (pdf)
  • RH1-kaavakkeella esitetään tiedot rakennushankkeeseen ryhtyvästä, rakennuspaikasta sekä rakennuksesta verottajaa, väestörekisteriä, tilastokeskusta varten. RH1-kaavake (pdf)
  • RH2-kaavakkeella esitetään tiedot rakennuksesta jossa on enemmän kuin yksi huoneisto. RH2-kaavake (pdf)
  • Jos uudisrakentamisen yhteydessä esitetään purettavaksi rakennuksia, niin on täytettävä RK9- kaavake.

Poikkeamislupa

Poikkeamislupa tarvitaan mm. kun rakentamisessa poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksestä. Poikkeamisluvan myöntää Rantasalmen kunnanhallitus. Lisätietoa poikkeamislupamenettelystä saa rakennusvalvonnasta. Poikkeamislupahakemus – suomi.fi

Naapurin kuuleminen on suoritettava aina poikkeamisluvan yhteydessä. Selvitys naapurin kuulemisesta (pdf)

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan asemakaava-alueen ulkopuoliseen rakentamiseen, kun on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, yleiskaava AP-alueet, ympäristövaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella. Suunnittelutarveilmoitus – suomi.fi

Naapurin kuuleminen on suoritettava aina suunnittelutarveratkaisu hakemisen yhteydessä. Selvitys naapurin kuulemisesta (pdf)

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön mm. kaivamiseen louhimiseen, maantäyttöön, maan tasaamiseen, puiden kaatoon ellei toimenpide ole vähäinen tai liity myönnettyyn rakennuslupaan tai kaavan toteuttamiseen kuten kunnallistekniikanrakentamiseen. Maisematyölupa – suomi.fi

Naapurin kuuleminen on suoritettava tarvittaessa maisematyöluvan hakemisen yhteydessä. Selvitys naapurin kuulemisesta (pdf)

Ajankohtaista nyt

Aurinkorannan kaavaluonnos nähtävillä 31.8.2021 saakka

Rantasalmen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 14.06.2021 asettaa kirkonkylän asemakaavamuutos / Aurinkoranta kaavaluonnoksen liitteineen nähtäville. Kaavaluonnos on nähtävillä 28.06.- 31.08.2021 Rantasalmen kunnanviraston/kirjaston aulassa sekä...

Huolettaako katon lumikuorma?

Runsaslumisena talvena lumikuormatietoa on seurattavissa vesi.fi -karttapalvelusta => lumikuormakartta Luomikuormatietoa kiinteistönomistajille löytyy mm. Ympäristökeskuksen sivulta.