Luonnonmuistomerkki

Luonnonmuistomerkki on luonnonsuojelulailla perustettava pienialainen tai yksittäinen kohde. Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.

Luonnonmuistomerkin perustaminen ja lakkauttaminen

Kunta voi yksityisen omistamalla alueella perustaa luonnonmuistomerkin omistajan hakemuksen perusteella tai hänen suostumuksella. Jos muistomerkki sijaitsee usean kiinteistön alueella tai kiinteistön omistajia on useampia, pitää suostumus saada kaikilta. Rantasalmen hallintosäännön mukaan luonnonmuistomerkin perustamisen ja lakkauttamisen ratkaisee ympäristölautakunta.

Luonnonmuistomerkin perustamista voi hakea alla olevalla lomakkeella.

Hakemus luonnonmuistomerkin perustamiseksi.pdf

Kun hakemus on käsitelty ja valitusaika on päättynyt, luonnonmuistomerkki merkitään maastoon selkeästi havaittavalla tavalla.

Lakkautusta voidaan hakea, jos suojelemisen perusteita ei enää ole tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. Lakkautus voidaan tehdä kokonaan tai osittain.

Hakemus luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamiseksi.pdf

Hakemuksen käsittelyn ja valitusajan päätyttyä kunta huolehtii merkintöjen poistamisesta maastosta.

Rantasalmen luonnonmuistomerkit

Rantasalmella on yksi luonnonmuistomerkki ja se on perustettu vuonna 1957.

Lisätietoja

Ympäristösihteeri
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavamuutosta tilalla Välipalsta 681-420-1-52

KUULUTUS Rantasalmen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.06.2023 § 159 asettaa nähtäville kaavaehdotuksen koskien Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavamuutosta tilalla Välipalsta 681-420-1-52. Kaavaehdotus on nähtävillä 28.06.-11.08.2023 välisen...