PORTFOLIOHAKU -Päiväkodin taidehankinta

Rantasalmen kunnan järjestämä avoin portfoliohaku taiteilijoille on avoinna ajalla 1.4. – 4.5.2022.

(Huom! ohjeistusta korjattu tekstimuotoisen perustelun max -mitan ja valintaraadin osalta 11.4.2022 ja Suomen Taiteilijaseuran portfolion noudattamisen osalta 13.4.2022 ja portfolion esitysmuotojen osalta 19.4.2022)

Rantasalmen kunnan uuteen päiväkotiyksikköön hankitaan taidetta tilojen käyttäjien iloksi ja lasten taidekasvatuksen tueksi. Teoksia on mahdollista sijoittaa niin rakennuksen sisä- kuin ulkotiloihin. Kohteen on tarkoitus valmistua helmi-maaliskuussa 2023 ja se otetaan palvelutuotannon käyttöön mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen. Teosten valmistuminen tulee sopeuttaa rakennuksen käyttöönoton aikatauluun.

Taiteen lajia, muotoa tai käytettäviä materiaaleja ei ole rajattu etukäteen. Arvostamme materiaalivalinnoissa ekologisuutta, kierrätettävyyttä, huollettavuutta ja helppohoitoisuutta, käyttöturvallisuutta unohtamatta. Taiteen tulee tukea varhaiskasvatusikäisten taidekasvatusta ja sekä tyylin että tekniikan soveltua päiväkotirakennukseen.

Taiteilijavalinta tehdään portfoliohaun perusteella taiteilijan aikaisemman tuotannon perusteella. Taiteilijaehdokkaiksi voivat hakeutua kaikki ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on ammattimainen ja aktiivinen näyttely- tai muu toiminta. Tämän lisäksi vaaditaan taidealan ammattitutkinto tai jonkun valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys. Valitulla taiteilijalla tulee olla Y-tunnus.

Hankkeelle on haettu Taiken Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -erityisavustusta ja lopullinen hankkeen kokonaisbudjetti ratkeaa avustuspäätöksen mukaisesti, ollen välillä 20 000 € – 40 000 €.

Porfolion tulee sisältää:

– taiteilijan yhteystiedot; mukaan lukien sähköpostiosoite
– ansioluettelo
– enintään kuusi työnäytettä valokuvin ja lyhyellä tekstikuvauksella esitettynä (sähköisessä muodossa pdf, jpeg, png tai ppt -esityksenä)
– tekstimuotoinen perustelu osallistumiselle: Miksi tämä kohde kiinnostaa sinua erityisesti? Miten mielestäsi tyylisi ja tekniikkasi soveltuvat päiväkotiympäristöön? Kirjoita max 500 sanaa.

Portfoliot tulee toimittaa sähköisesti osoitteella rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi viimeistään 4.5.2022 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Portfoliohaku -Päiväkodin taidehankinta”.

Hakemuksessa ei esitetä teosideoita tai -luonnoksia. Taiteilijavalinnassa huomioidaan vain hakuilmoituksen ehdot täyttävät portfoliot.

Valinnan tekee valintaraati, johon kuuluvat kolme Rantasalmen kunnan luottamushenkilöä, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö ja julkisen taiteen asiantuntijaedustaja. Valintaraati tekee esityksensä taiteilijavalinnasta viimeistään kesäkuussa palvelulautakunnalle, jonka jälkeen käynnistyy luonnossuunnitteluvaihe ja lopullinen suorahankintapäätös tehdään viimeistään syys-lokakuussa 2022. Teoskokonaisuuden on tarkoitus valmistua rakennuksen käyttöönottoon mennessä, arviolta viimeistään maaliskuun 2023 aikana. Valitun taiteilijan kanssa tehdään kirjalliset luonnos- ja tilaussopimukset.

Mikäli portfoliohaku ja/tai luonnosvaihe eivät tuota taiteellisesti riittävän korkeatasoista tulosta, Rantasalmen kunnan palvelulautakunnalla on mahdollisuus tilata suunnitelma portfoliohaun ulkopuolelta. Tilaajalla on myös oikeus jättää luonnos toteuttamatta.

Portfolioon tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille.

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Osallistumalla portfoliohakuun taiteilija antaa suostumuksensa siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

Haun tuloksista ilmoitetaan portfoliohakuun osallistuneille henkilökohtaisesti.

Kohteen piirustuksiin voi tutustua tästä:

Päiväkodin piirustukset

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033 tai johanna.keranen@rantasalmi.fi