Padel-kentän rakentamista varten tontti tarjolla

Rantasalmen kunta hakee padel –kentän perustamisesta kiinnostuneita toimijoita ajalla 28.6.-30.7.2021. Kunta tarjoaa noin 600 m2 määräalaa vuokrattavaksi viiden (5) vuoden määräaikaisella sopimuksella Kuntaspannila 681-421-3-175 –tilalta oheisen liitekartan mukaisesti. Tontti sijaitsee kuntakeskuksessa, Ohitustie 5 – 7 välisellä alueella, Hotelli Rinssi-Everstin läheisyydessä. Kentälle tarjottava tontti sijaitsee yleiseen käyttöön tarkoitetulla alueella ja alueelle muodostettavat palvelut tulee järjestää siten, että ne ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Padel- kentän käyttöä ei saa rajata esim. vain tietyn seuran jäsenille. Liiketoimintaa kentän vuokrauksessa voi tehdä.

Tontin vuokra on 250 euroa vuodessa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja se tarkastetaan vuosittain 1.1. alkaen siten, että allekirjoituskuukauden indeksilukua verrataan päättyneen vuoden lokakuun indeksiin. Määräajan jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, vuoden molemmin puolisella irtisanomisajalla. Kentän rakentaminen on toteutettava 2 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Tontin muoto ja pelikentän sijoittaminen sille katsotaan tarkemmin mahdollisen toimijan kanssa. Muutoin sovelletaan tavanomaisia maanvuokraehtoja.

Kentän toteuttamisesta kyseiselle alueelle kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan Rantasalmen kuntaan joko sähköpostilla rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi tai osoitteella Rantasalmen kunta, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi. Ilmoittautumiseen tulee liittää yrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot. Mikäli ilmoittautuneita toimijoita tulee useampia, kunta arpoo tontin toimijoiden kesken. Ilmoittautumisaika päättyy 30.7. klo 12.00.