Naapurikuuleminen Rantasalmen kirkonkylän alueen maisematyölupaan liittyen

Rantasalmen kunta tekee Rantasalmen kirkonkylän asemakaava-alueella metsätalous-, puisto- ja katualueilla puuston ja aluskasvillisuuden siistimistä; raivausta, harvennusta ja yksittäispuiden poistoa. Puisto- ja katualueilta poistetaan huonokuntoisia ja muutoin liian lähellä kulkuteitä sijaitsevia puita. Puustoa tarvittaessa korvataan istuttamalla uusia puistopuita. Yksityisiä maanomistajia osallistetaan pihapuiden poistomahdollisuutta tarjoamalla. Pihapuiden poiston hintaan vaikuttaa poistettavan puuston määrä ja laatu. Kiinteistöomistajia informoidaan tarkemmin, kun toteutussuunnitelman aikataulu ja kohdennukset tarkentuvat.

Taajama-alueen työt on tarkoitus aloittaa vuonna 2022 Kylätie-Joroistentie -risteysalue -Jumikkalan kaava-alueen puoleiselta osalta kaava-aluetta ja Sarvitie-Kuntopolku –välisellä kaava-alueella. Koko kaava-alue on tarkoitus käydä läpi useamman vuoden aikajänteellä. Vuoden 2022 kunnan maa-alueiden suunnitelmakartat ovat nähtävillä Rantasalmen kunnan verkkosivuilla www.rantasalmi.fi Uutiset ja tiedotteet –palstalla ja hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan kunnanvirastolla rakennusvalvonnassa.

Mahdolliset huomautukset maisematyölupaan liittyen pyydetään ilmoittamaan 30.11.2021 klo 15 mennessä osoitteella rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi tai kirjallisesti osoitteella Rantasalmen kunta/kiinteistöhallinto, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033