Myytävänä Tuusmäen koulukiinteistö

Tuusmäen kansakoulu (681-430-24-3) -kiinteistö sijaitsee Tuusmäessä, osoitteessa Tuusmäentie 835. Kiinteistön pinta-ala on 1,5 hehtaaria ja sillä sijaitsee koulurakennus 569 k-m2, varastorakennus 30 k-m2, jätekatos ja pellettikontti. Kiinteistöllä sijaitsee myös pelikenttä, leikkivälineitä ym. koulun käytössä olleita rakenteita/rakennelmia. Rakennuksen metallirakenteiset invaluiskat eivät kuulu kauppaan.

Koulu on alun perin rakennettu 1906 ja sitä on laajennettu ja remontoitu aikojen kuluessa. Koulurakennuksessa on kaksi erillistä lämmitysjärjestelmää, öljy ja pelletti, joista tällä hetkellä on käytössä öljy. Pellettilaitos on konttiratkaisuna piha-alueella. Pelettikontin vaatii kunnostusta käyttöönotettaessa. Kiinteistön sähköliittymä on koulurakennuksen ja valaistun ladun kanssa yhteinen. Vesiliittymä on Tuusmäen vesiosuuskunnan verkostoon. Jätevesijärjestelmä on kiinteistöllä oma. Piha-alueen ja -tien auraus on hankittu paikalliselta urakoitsijalta.

Koulurakennuksesta on teetetty kuntoarvio vuonna 2020. Kuntoarviossa on kuvakollaasi rakennuksesta.

Kuntoarvio (pdf)
Kiinteistörekisteriote (pdf)
Kiinteistörekisterikartta (pdf)
Lainhuutotodistus (pdf)
Rasitustodistus (pdf)

Koulun piha-alueelle on tehty perinnebiotooppi -inventointi vuonna 2021. Piha-alueelta löytyy koulurakenuksen eteläpuolelta ketokuvio, jonka lajisto on edustava. Piha-alueelle on annettu hoitosuositukset ELY:n toimesta.

Perinnebiotooppi -raportti (pdf)
Perinnebiotooppirajaus (pdf)

Tuusmäen koulun koulutoiminta on päättynyt kevätlukukauden päätyttyä vuonna 2021. Kiinteistöllä oleva vähäinen irtaimisto on lähinnä pöytiä, tuoleja ja sekalaista muuta kalustetta ja tavaraa. Kansalaisopiston ja yksityisten omistama irtain eivät kuulu kauppaan ja ne viedään tilasta pois viimeistään kansalaisopiston vuokrasuhteen päättyessä.

Koulukiinteistöllä on toiminut koulutoiminnan päättymisen jälkeen Järvi-Saimaan kansalaisopiston käsityö-, liikunta- ja näytelmäkurssit ja 4H -yhdistyksen liikuntakerho. Tiloissa on järjestetty kylän yhdistysten kokouksia ja tapahtumia. Keväällä koulun luokkatilaa on käytetty Länsi-Rantasalmen Erän metsästyssimulaattorin sijoitus- ja harjoittelupaikkana. Kansalaisopiston on määräaikainen vuokrasopimus tulevan lukuvuoden ajaksi tilojen käytöstä. Koulun kenttä on toiminut ympärivuotisessa käytössä ja läheinen valaistu latu on pidetty yllä talvisin.

Kunta ottaa koulukiinteistöstä tarjouksia vastaan 15.8.2022 klo 16.00 saakka sähköpostilla rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi tai postitse Rantasalmen kunta, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi. Sähköpostiin ja kirjepostiin viite ”Tarjous Tuusmäen koulukiinteistö”.

Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä jätettyjä tarjouksia.

NÄYTTÖ PE 17.6.2022 KLO 12 – 14 ja PE 5.8.2022 KLO 12 – 14

Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033, kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen puh. 050 476 5602 ja hallintopäällikkö Harri Korhonen puh. 040 733 5670.