Lausuntopyyntö Rantasalmen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen rajaamisesta

Rantasalmen kunnanhallitus on päättänyt 12.6.2023 § 168 asettaa Mustalahti-Porosalmi Vesi- ja viemäriosuuskunnan sekä Saimaan Vesi ja Viemäri Oy:n vesihuollon toiminta-aluekarttaluonnokset nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi ja  pyytää karttaluonnoksista ja ehdotuksista lausunnot alueellisen ELY-keskukselta, ympäristöviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta  ja toiminta-alueen kiinteistöiltä. Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.7.2023 mennessä:

Toiminta-alue-esityksestä on pyydettävä lausunto alueelliselta ELY-keskukselta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Alueellisen ELY-keskuksen, ympäristöviranomaisen, terveydensuojeluviranomaisen ja toiminta-alueen kiinteistöjen lausunnot pyydetään toimittamaan 15.7.2023 mennessä:

  • Kirjeitse osoitteeseen:

Rantasalmen kunta/vesi- ja viemärilaitos
Poikkitie 2,
58900 Rantasalmi

Ohessa kunnanhallituksen päätös sekä Mustalahti-Porosalmi Vesi- ja viemäriosuuskunnan sekä Saimaan Vesi ja Viemäri Oy:n vesihuollon toiminta-aluekarttaluonnokset.

Kunnanhallituksen päätös (pdf)
Mustalahti-Porosalmi vesi- ja viemäriosuuskunnan toiminta-alueen kartta (pdf)
Saimaan Vesi- ja Viemäri Oy:n toiminta-alueen kartta (pdf)