Kyläyhdistysten perustoiminta- ja harkinnanvaraiset avustukset haettavina vuodelle 2023

Kyläyhdistysten avustusmäärärahan jakoperusteet vuodelle 2023

Vuoden 2023 kunnan talousarvioon on varattu 5000 euron määräraha kylätoiminnan tukemiseen. Määräraha jaetaan perustoiminta-avustukseen ja harkinnanvaraiseen avustukseen.

Hakemuslomake on oheisessa linkissä ja sen voi allekirjoitettuna ja liittein varustettuna toimittaa joko paperisena kuntaan osoitteella Rantasalmen kunta/Palveluiden toimiala, Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi tai sähköpostilla osoitteeseen rantasalmen.kuntarantasalmi.fi.

Avustushakemus 2023 (pdf)


Perustoiminta-avustus

Kyläyhdistykset voivat hakea perustoimintaansa avustusta 500 euroa. Perustoiminta-avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, joka on elinvoimainen ja toimiva. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa vuoden 2022 vuosikertomus ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma. Hakuaika päättyy 1.12.2023.

Harkinnanvarainen avustus

Kylätoimikunnat voivat perusavustuksen lisäksi hakea pienimuotoisia harkinnanvaraisia avustuksia kylätoiminnan kehittämiseen. Avustukset haetaan erikseen ja niistä päätetään tapauskohtaisesti.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi toiminnan kuvaus, kustannusarvio ja yhdistyksen omarahoituksen osuus avustuskohteeseen. Avustusmääräraha jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä ja mikäli määräraha kyseisenä vuotena ei riitä, hakemuksen käsittelijä ilmoittaa asianosaiselle tilanteesta. Avustuksen kohteena oleva toiminta/hankinta tulee ilmoittaa toteutetuksi vuoden loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi. Hakuaika on jatkuva ja päättyy 1.12.2023.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Johanna Keränen, puh. 040 161 5033 ja johanna.keranenrantasalmi.fi