Kyläyhdistysten perustoiminta- ja harkinnanvaraiset avustukset haettavina vuodelle 2021

Kyläyhdistysten avustusmäärärahan jakoperusteet vuodelle 2021

Vuoden 2021 kunnan talousarvioon on varattu 5000 euron määräraha kylätoiminnan tukemiseen. Määräraha jaetaan perustoiminta-avustukseen ja harkinnanvaraiseen avustukseen.

Hakemuslomake on oheisessa linkissä ja sen voi allekirjoitettuna ja liittein varustettuna toimittaa joko paperisena kuntaan osoitteella Rantasalmen kunta/Palveluiden toimiala, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi tai sähköpostilla osoitteeseen rantasalmen.kuntarantasalmi.fi.

Hakemuslomake


Perustoiminta-avustus

Kyläyhdistykset voivat hakea perustoimintaansa avustusta 300 euroa. Perustoiminta-avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, joka on elinvoimainen ja toimiva. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa vuoden 2020 vuosikertomus ja vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja yhdistyksen säännöt, jos niihin on tapahtunut muutoksia. Hakuaika päättyy 1.12.2021.

Harkinnanvarainen avustus

Kylätoimikunnat voivat perusavustuksen lisäksi hakea pienimuotoisia harkinnanvaraisia avustuksia kylätoiminnan kehittämiseen. Avustukset haetaan erikseen ja niistä päätetään tapauskohtaisesti.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi toiminnan kuvaus ja kustannusarvio. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, onko kohteeseen haettu / saatu muuta julkista tukea. Harkinnanvaraista avustusta voi sama yhdistys hakea vain kerran toimintavuoden aikana. Avustusmääräraha jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä ja mikäli määräraha kyseisenä vuotena ei riitä, hakemuksen käsittelijä ilmoittaa asianosaiselle tilanteesta. Hakemus ei automaattisesti siirry tulevalle vuodelle vaan hakemus tulee tehdä seuraavalle vuodelle uudelleen. Maksatus tapahtuu syntyneitä kustannuksia (kuittijäljennökset) vastaan jälkikäteen. Ennakkoa maksetaan vain erityisen painavasta syystä. Talkootyö ei ole avustuskelpoinen kustannus.

Harkinnanvarainen avustus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan. Hakuaika päättyy 1.12.2021 ja laskut on toimitettava kuntaan 10.12.2021 mennessä.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Johanna Keränen, puh. 040 161 5033 ja johanna.keranenrantasalmi.fi