Kävelyn ja pyöräliikenteen mahdollisuuksia edistetään kokonaisvaltaisesti Savonlinnassa, Rantasalmella, Sulkavalla ja Enonkoskella

Savonlinnan kaupunki sekä Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kunnat ovat laatimassa alueelleen yhteistä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Hankkeen tarkoituksena on määritellä pitkän tähtäimen visio kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi seudun kunnissa sekä esittää toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden ja siten kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia sekä arki- että vapaa-ajan matkoilla. Ohjelmassa huomioidaan myös maastopyöräily sekä pyörämatkailu. Työtä tehdään muun muassa myönteistä pyöräilykulttuuria ja turvallista liikenneympäristöä kehittämällä.

Hankkeessa tarkastellaan kuntien nykyistä jalankulku- ja pyöräilyverkkojen laatua, yhtenäisyyttä, kunnossapitoa ja turvallisuuspuutteita. Tarkastelun pohjalta määritellään jalankulku- ja pyöräilyverkon kehittämistarpeet ja tavoitetaso. Edistämisohjelman laadinnassa konsulttina toimii pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Sitowise Oy.

Asukkaiden kokemukset mukana edistämisohjelman laadinnassa

Hankkeessa hyödynnetään vuonna 2021 tehtyä asukaskyselyä, jossa kartoitettiin kävelyn ja pyöräilyn suurimpia puutteita ja ongelmakohtia sekä selvitettiin asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä seudun kunnissa. Kyselytulosten perusteella tunnistetaan tärkeimpiä kehittämiskohteita sekä yhteystarpeita.

Hankkeelle on myönnetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien valtionavustusta. Edistämisohjelma valmistuu marraskuun 2022 aikana.

Yhteystiedot:

Savonlinnan kaupunki                                                                    Rantasalmen kunta
Jani Ahokas                                                                                    Johanna Keränen
infrapäällikkö                                                                                   kehittämispäällikkö
jani.ahokas(at)savonlinna.fi                                                            johanna.keranen(at)rantasalmi.fi

Sulkavan kunta                                                                               Enonkosken kunta
Oili Tikka                                                                                         Keijo Kemppinen
kehittämispäällikkö                                                                          kunnaninsinööri
oili.tikka(at)sulkava.fi                                                                       keijo.kemppinen(at)enonkoski.fi

Sitowise Oy
Milla Talja
projektipäällikkö
milla.talja(at)sitowise.com