Julkinen kuulutus meluilmoituksen johdosta

Rantasalmen kunnan ympäristösihteeri on käsitellyt ilmoituksen ja tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Päätös kuulutetaan niin kuin hallintolain (434/2003) 62 a §:ssä (432/2019) edellytetään.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (julkaisupäivämäärä on 27.02.2023). Julkaisupäivää ei lasketa määräaikaan.

Kuulutus on pidettävä esillä valitusajan. Valitusaika on oikeudenkäynnistä hallintoasioista annetun lain (808/2019) 13 §:n mukaan 30 vuorokautta.

 

Hakija:        Jaakko ja Mikko Nykänen

Sijainti:       Kiinteistö 618-430-0025-0012

Toiminta:  Melua ja tärinää aiheuttava kalliokiven louhinta ja murskaus

kotitarveottoa varten. Toimintaa harjoitetaan aikavälillä 15.03.2023–

30.09.2023. Louhinta ja murskaus ovat saadun selvityksen mukaan

luonteeltaan satunnaisia ja vähäisiä.

 

Päätöksen julkiantopäivä: 28.02.2023

Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 27.02.2023–06.04.2023 kunnan verkkosivuilla. Valitusaika päättyy 06.04.2023.

 

Lisätietoja:

Ympäristösihteeri

Päivi Yli-Kovero

0504705080

paivi.yli-kovero@rantasalmi.fi

Alla ovat linkit päätökseen ja kuulutukseen

YSL 118 §n mukaisen ilmoituksen käsittely

Julkinen kuulutus meluilmoituksen johdosta