Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys käynnistynyt – osallistu kyselyyn!

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen. Suunnitelmalla toimeenpannaan keväällä valmistunutta valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien erityispiirteet ja toimintaympäristö huomioiden. Suunnitelma laaditaan laajassa yhteistyössä muiden alueen viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa ja se valmistuu syksyllä 2023.

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmassa liikennettä, ihmisten liikkumista ja tavaroiden kuljettamista, tarkastellaan kokonaisuutena, kaikki kulkutavat ja liikennemuodot huomioiden. Itä-Suomessa asuvien ja toimivien näkemyksiä liikenteeseen liittyvistä turvallisuusongelmista ja -haasteista kerätään nyt syksyn aikana erillisellä kyselyllä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja painopistealueiden valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Hankkeen tiedote löytyy alla olevasta linkistä:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/ita-suomen-liikenneturvallisuussuunnitelma-paivitetaan-kerro-mielipiteesi-liikenteen-riskiryhmista-ja-ongelmista?publisherId=69817869&releaseId=69952567&lang=fi

Suora linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/itasuomenliitu