AVI:n päätös – Yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kiellettyjä 22.4.2021 asti

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi (6) henkilöä.

Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kuusi (6) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa alla olevaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta noudattaen.

Päivitetyissä ohjeissa on kuvattu 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset lakisääteiset velvollisuudet, jotka koskevat tilaisuuksien ja kokousten järjestämisestä vastaavaa.

Määräys on voimassa ajalla 1.4 – 22.4.2021.