Aluevaalit 23.1.2022


Mikä on Etelä-Savon hyvinvointialue?

Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikkien eteläsavolaisten asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelut.

Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyy:

Kaikki yllä olevat organisaatiot ja niiden henkilökunta tulevat muodostamaan yhden ison organisaation, Etelä-Savon hyvinvointialueen. Tutustu Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun osoitteessa www.etela-savo.fi

 

Miksi äänestää aluevaaleissa?

Siirrymme 1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Vaikuta toimintaamme äänestämällä aluevaaleissa tammikuussa 2022.

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä Suomessa järjestetään kokonaan uudet vaalit. Aluevaaleissa valitaan Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston 59 aluevaltuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 – 31.5.2025.

Aluevaaleissa on kyse jokaisen lapsen, nuoren, aikuisen ja vanhuksen terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä tärkeistä asioista. Aluevaltuutetut päättävät jatkossa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut järjestetään Etelä-Savon alueella. Toisin sanoen he päättävät lähipalveluista, kuten sosiaali- ja terveysasemien toiminnasta, vammaispalveluista, vanhuspalveluista ja pelastustoimesta sekä näiden palveluiden rakentumisesta ja sijoittumisesta hyvinvointialueellamme.

Aluevaalien virallinen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.2.2022.

Tutustu aluevaaleihin tarkemmin osoitteessa www.etela-savo.fi/aluevaalit ja Oikeusministeriön virallisilla vaalisivuilla www.vaalit.fi/aluevaalit