Yksityistieasiat

 

Tieyhdityksen suositus vuosikokouksista koronapandemian aikana

Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä.

Rantasalmella on kunnossapitoavustusten piiriin kuuluvia yksityisteitä n.300 km. Lisäksi on kymmeniä kilometrejä pienempiä loma-asunnoille meneviä teitä ja metsäteitä.

Tiejaoston (Rantasalmi-Juva-Sulkava) tehtävänä on yksityistieverkon suunnitelmallinen kehittäminen ja kunnossapidon avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä. Jaoston tehtävänä on myös kunnan suostumuksen antaminen pysyvän liikennemerkin asettamiseen.

Kunta myöntää vuosittain ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisen kunnossapitoavustuksen Vuotuisten kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy 31.08. 

Lisäksi harkinnanvaraisesti voidaan avustaa yksityisteiden perusparannuskorjauksia, joihin on mahdollista saada avustusta myös valtiolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely-keskus). 
Kunnalle toimitettava perusparannusavustushakemus jätetään viimeistään 31.8. mennessä, avustus myönnetään seuraavan vuoden avustusmäärärahasta.

 Tiejaoston pöytäkirjat

Pohjois-Savon ELY -keskus vastaa valtion osuudesta yksityistieasioista Rantasalmen alueella.

Tietoimitusasioista vastaa maanmittauslaitos.
Lisätietoa yksityistieasioista saa myös Suomen
Tieyhdistykseltä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus

Yhteystiedot:

Ympäristötoimensihteerit
Airi Yletyinen
puhelin 040 161 5008
airi.yletyinen[at]rantasalmi.fi

Tarja Piikki
puhelin 0400 135 052
tarja.piikki[at]juva.fi

Tiejaoston puheenjohtaja
Tapio Paunonen
Kaarisuontie 125
51860 Narila
puhelin 050 328 3392
tapio.paunonen(at)pp.inet.fi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu