Ympäristövalvonta

Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää sekä valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella.

Ympäristösuojeluviranomaisen taksa

Maa-ainestaksa

Ympäristölupa: Toiminnoille, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöön, maaperään tai ilmaan on oltava ympäristölupa.

Maa-aineslupa: Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, kiven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Rantojen ruoppaus: Vesirakennustöistä on ennakkoon tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle.

Melu- ja tärinäilmoitus: Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus.

Lannan patterointi: Lannan aumaamisesta on ennakkoon tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristösihteerin lupapäätökset: Ympäristösihteeri tekee päätökset alle 20 000 m³:n maa-aineslupahakemuksista, melu- ja tärinäilmoituksista sekä hylättyjen ajoneuvojen siirroista.

Jätevesiasetus määrää jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii toimenpideluvan (linkki alasivu nro 1).
Myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on jätevesikäsittelyä koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Vesikartta: tietoa järvien ja jokien vedelaadusta. Kartalle pääset tästä.

Jätehuollon perustietoja

Vieraslajit ja niiden torjuntaan saat tietoa seuraavista linkeistä: 

http://www.vieraslajit.fi/

https://mmm.fi/vieraslajit

Yhteystiedot:

Ympäristösihteeri
Pekka Sorjonen
040 508 3825
pekka.sorjonen[at]juva.fi
toimistopäivä maanantaisin aamupäivällä

Ympäristötoimensihteeri
Airi Yletyinen
puhelin 040 161 5008
airi.yletyinen[at]rantasalmi.fi

 

 

 

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu