Rakentamiseen liittyvät poikkeamisluvat

Poikkeamislupa

Poikkeamislupa tarvitaan mm. kun rakentamisessa poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksestä. Poikkeamisluvan myöntää Rantasalmen kunnanhallitus. Lisätietoa poikkeamislupamenettelystä saa rakennusvalvonnasta.

Naapurin kuuleminen on suoritettava aina poikkeamisluvan yhteydessä. lomake

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan asemakaava-alueen ulkopuoliseen rakentamiseen, kun on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, yleiskaava AP-alueet, ympäristövaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella.

Naapurin kuuleminen on suoritettava aina suunnittelutarveratkaisu hakemisen yhteydessä lomake

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön mm. kaivamiseen louhimiseen, maantäyttöön, maan tasaamiseen, puiden kaatoon ellei toimenpide ole vähäinen tai liity myönnettyyn rakennuslupaan tai kaavan toteuttamiseen kuten kunnallistekniikanrakentamiseen

Naapurin kuuleminen on suoritettava tarvittaessa maisematyöluvan hakemisen yhteydessä. lomake

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu