Katselmukset

Rakennuslupapäätökseen on merkitty, mistä toimenpiteistä ja katselmusten/tarkastusten tilauksista rakennustyön suorittajan tulee huolehtia.

Rakennuksen paikan sekä korkeusaseman merkitseminen, sijaintikatselmus

Ennen kuin työ aloitetaan, on pyydettävä rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemistä rakennustarkastajalta, sekä tarpeen mukaan pidettävä aloituskokous.

Rakennekatselmus

Kun rakennuksen kantava runko on valmis ja rakenteet vielä näkyvissä. Katselmus pyydetään rakennustarkastajalta.

Hormikatselmus

Kun savuhormit ovat valmiit mutta rakenteet vielä näkyvissä, katselmus pyydetään rakennustarkastajalta.

Käyttöönottokatselmus

Ennen kuin rakennus otetaan käyttöön. (ok-talot, tuotantorakennukset yms.) Katselmus pyydetään rakennustarkastajalta.

Loppukatselmus

Kun rakennus on valmis ja ympäristö siistitty. Katselmuksen suorittaa rakennustarkastaja.

Rakennetun alueen yleisvalvonta

Rakennusvalvontaviranomainen suorittaa jatkuvasti rakennusten, pihojen ja ympäristön siisteys- ja turvallisuusvalvontaa.

Katselmukset tulee tilata vähintään 2 viikkoa ennen aiottua ajankohtaa !

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu