Rakennusvalvonta

 

 Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Lisäksi rakennusvalvonta antaa maksutonta ja puolueetonta rakentamisen yleistä neuvontaa.

Rantasalmen kunnan rakennusvalvonta on ottanyt käyttöön sähköisen Lupapiste.fi- asiointipalveluun. Paperisia hakemuksia otetaan vastaan toistaiseksi. 

Lupapiste.fi/prosessikaavio

Pikaopas käyttäjälle

Lupapiste.fi/kirjautuminen

 

Rakennusjärjestys:Matkat, etäisyydet ja muut tarkemmat määräykset rakentamisesta ja luvan myöntämisestä löytyy rakennusjärjestyksestä

Rakennusvalvonnnan taksa

Rakennuslupa: Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä käyttötarkoituksen muutokseen on haettava rakennuslupa.

Jatkoaikahakemus: Jatkoaikaa haetaan rakentamisen aloittamisen tai valmistumisen määräajan jatkamiseen.

Toimenpidelupa: Rakennelmat ja pienehköt talousrakennukset (10 m2… 30 m2) sekä jätevesijärjestelmän uusiminen ovat toimenpideluvan varaisia. Piirustuksena usein riittää vain asemapiirros ja periaatekuvaus. RH 1 - lomake on liitettävä hakemukseen.

Toimenpideilmoitus: Toimenpideilmoitus vaaditaan 10 m2 pienemmistä rakennelmista (kota, grillikatos yms.). Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava vähintään asemapiirros.

Purkamislupa: tarvitaan aina asemakaava-alueella, kun kyseessä on muu kuin talousrakennus.

Purkamisilmoitus: on tehtävä aina kun rakennus puretaan uudisrakentamisen vuoksi, rakennus tuhoutuu tulipalossa tai puretaan muusta syystä.

Katselmukset:Rakennustarkastaja suorittaa tarvittavat katselmukset

Rakennustarkastajan lupapäätökset: Rakennustarkastaja päättää rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat sekä hyväksyy toimenpideilmoitukset.

ARA:n avustukset: 1.1.2017 alkaen ARA hoitaa kaiken korjausavustusten myöntämisen. Käytänössä tämä tarkoittaa, että hakemukset jätetään suoraan ARA:lle. Ara tekee avustuspäätökset ja hoitaa avustusten maksamisen.

Poikkeamislupa:Rakentamiseen liittyvät poikkeamisluvat

Maisematyölupa: Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen.

Vastaavan työnjohtajan hakemus.

Ilmoitus: Puiden kaataminen kaava-alueella vaatii ilmoituksen tekemisen rakennusvalvontaan.

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja
Mauri Ruuskanen
040 571 1689
mauri.ruuskanen[at]rantasalmi.fi

Ympäristötoimensihteeri
Airi Yletyinen
puhelin 040 161 5008
airi.yletyinen[at]rantasalmi.fi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu