Vanhuspalvelumaksut

Kotipalvelusta perittävät maksut 1.1.2018 alkaen

Säännöllisen kotihoidon maksu perustuu asiakkaan tuloihin ja siihen aikaan, jonka työntekijät käyttävät palvelun toteuttamiseen. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään aika tunteina kuukaudessa. Maksu peritään maksuasetuksessa määrätyn tulorajan ylittävistä tuloista ja maksuprosentti määräytyy asiakkaan luona käytettävän ajan mukaan , kts. asiakasmaksut kohta 12.1.1

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2019


Palveluasumisen ja kotihoidon laskutus:
Toimistosihteeri
Hilppa Kokkonen
puhelin 040 161 5015
hilppa.kokkonen[at]terveystalo.com

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu