SAS-työryhmä

SAS (Selvitä-Arvio-Sijoita)- ryhmä

SAS-ryhmä on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka arvioi ja suunnittelee palveluasunnon tai hoidon tarpeessa oleville henkilöille oikeaa ja asianmukaista asumis- ja hoitopaikkaa. SAS-työryhmä tekee hoitoa tarvitsevien sijoitusehdotukset palveluasumis- ja laitospaikoille. Ensisijainen tavoite on kartoittaa avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä. Asianmukaisen hoitopaikan löytämisessä käytetään apuna mm. Rava-indeksiä, jolla kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä.

SAS-työryhmään kuuluvat edustajat koti- ja asumispalveluista, vuodeosastolta ja kotisairaanhoidosta. Työryhmä käsittelee tulleet palveluhakemukset ja tekee esityksen asiakkaan sijoittamisesta palveluasumiseen tai laitoshoitoon.

Lisätietoja SAS-ryhmän toiminnasta antaa sosiaalipalveluiden palveluesimies, puhelin 040 7200622. SAS-ryhmän koollekutsujana toimii Terveystalo/Rantasalmi yksikön johtaja Mira Ilmoniemi, p. 0400-522435.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu