Ajankohtaista vanhustyössä

Ajankohtaista vanhustyössä ja kehittämishankkeet

Vanhuspalveluita kehitetään ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti.

Kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit on tarkoitettu 75-vuotta täyttäville kuntalaisille, jotka eivät ole tilapäisten tai säännöllisten kotipalveluiden tai kotisairaanhoidon piirissä. Tavoitteena: Kotona selviytyminen ja vanhuspalveluiden kehittäminen.

Mobiiliteknologia otettu kotihoidon käyttöön kevään 2013 aikana. Matkapuhelimiin asennetun toiminnanohjausjärjestelmän avulla voimme lisätä välitöntä asiakastyötä ja ohjata resurssit sinne missä niitä tarvitaan.

Järjestelmästä näkee palvelu- ja hoitosuunnitelmaan suunnitellut työt. Puhelimesta hoitajat voivat tarkastella asiakkaiden ajantasaita lääkelistaa ja riskitietoja. Asiakastietojärjestelmään tallennetut yhteystiedot ovat käytettävissä matkapuhelimessa.

Vanhuspalvelujen arviointi ja odotusaikojen julkaiseminen

Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu ja vaikuttaa

Kunnanhallitus on 16.5.2016 § 110 päättänyt muodostaa yhteisen vanhus- ja vammaisneuvoston. Vanhus- ja vammaisneuvosto on vaikuttamisen väylä ikääntynyttä väestöä sekä vammaisia koskevissa asioissa.

Vanhuspalvelulain mukaisesti neuvosto on otettava mukaan suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, asumisen, liikkumisen, osallisuuden tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai muiden tarvitsemisiensa palvelujen osalta.

Vammaislainsäädännön mukaisesti neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi­mi­alo­jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal­ve­lu­jen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten yhteystiedot, toimikausi 2017-2019:

Eero Eronen, pj.                        050 4122187                              eero.eronen@gmail.com 
Olli Siljamo                       044 2592665                        mallimortti@gmail.com
Sirpa Repo                        0400 802793                        sire47@gmail.com
Lea Korhonen                   0500 570477                        lea.korhonen@suomi24.fi
Olli Pekka Nykänen           0440 205700                        openyk68@gmail.com

Anne Nousiainen, siht.       040 6728612                        anne.nousiainen@terveystalo.com

Varajäsenet (jäsenten mukaisessa järjestyksessä)
                                             
Liisa Kämäräinen, varapj.                        
Lea Lappalainen                 040 5370115
Sisko Muukkonen               
Ulla Taskinen                       050 5834779                       ulla.taskinen@spynet.fi
Veikko Malkki                      040 5074737                       veikko@veikkoset.inet.fi

 

Perhehoitopalvelu

Vanhuspalveluissa aloitamme syyskuussa 2017 perhehoitopalvelun. Perhehoito on yksi vaihtoehto ikäihmisten palveluvalikossa. Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoitomuoto. Se antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteilöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, hoivan ja huolenpidon perustana.

Perhehoidon prosessikuvaus

 

Päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoimintana palvelukeskus Mäntylässä ryhmäliikuntaa kuntosalilla.
Muina palveluina saunapalvelu.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu