Terveydenhuolto

Anna palautetta Terveystalolle

Vuoden 2015 alusta lukien Rantasalmen kunta on järjestänyt lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisilleen yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

 

Suomen Terveystalo Oy toteuttaa palvelut joko omana tai alihankkijoidensa toimintana. Virkavastuutehtäviä hoitavat Sosterin viranhaltijat.

RANTASALMEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT


Yksikön johtaja Pauli Haapanen
Puhelin 050 313 7194
pauli.haapanen(at)terveystalo.com

Julkisten palveluiden kehittämisylilääkäri Mikael Ripatti
 
Johtava hammaslääkäri Heli Karvanen

Toimipaikan päällikkö Ulla Jauhanen
Puhelin 040 720 0622
ulla.jauhanen(at)terveystalo.com


TERVEYSPALVELUT

Terveyspalveluiden palveluesimies Vuokko Sinisalo 044 417 2601


RANTASALMEN TERVEYSASEMA
Ilveksentie 11
58900 Rantasalmi

Aukioloaika ma-to 7.30 - 15.30 ja pe 7.30 - 14
Fax 015-525 0042

Vastaanotto    015 527 7148
     ajanvaraus ma-to klo 8-15 pe 8-14

Hammashoitola    015 527 7151
     ajanvaraus arkisin 8-9

Työterveyshuolto  030 6000

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola    044 417 2665
     TIEDOTE

Lastenneuvola    044 417 2666
     TIEDOTE

Diabetesneuvola    044 417 2667

Mielenterveysvastaanotto 
Sairaanhoitaja    044 417 2685  tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin
Mielenterveyshoitaja / Päihdetyöntekijä    044 417 2686


Vuodeosasto, Ilveksentie 11
Hoitajat    044 417 2600
Osastonhoitaja    044 417 2601

Fysioterapia    044 417 2677 
                                                                  
Kouluterveydenhuolto    044 417 2612
ma-pe

Laboratoriopalvelut
näytteenotto ma,ti, to klo 7.30-10.30 ajanvarauksella
laboratoriovastaukset vastaanotosta klo 13.00 jälkeen puh. 015 527 7148
ajanvaraus ma-pe klo 12-14 puh. 044 717 8888

 
SOSIAALIPALVELUT

RANTASALMEN SOSIAALITOIMISTO
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi

Palvelee ajanvarauksella

SOSIAALITYÖNTEKIJÄT

                                     Mari Laiho    044 417 2606, aikuissosiaalityö
                                     Jukka Hirvonen    044 417 2608, lastensuojelu
                                     Virva Richter    044 417 2609, lastensuojelu
                                                                                 

VAMMAISPALVELUT  ja kehitysvamm. avohuollon ohjaus Maarit Mahrberg, 040 672 8612

TOIMISTOSIHTEERIT  Irma Laitiainen    040 161 5013
(toimisto kunnanvirasto/yläkerta)

                                    Hilppa Kokkonen (perusturvaosasto)    040 161 5015 

RMEN YLEINEN EDUNVALVOJA                Markku Karvonen               050 536 1399 VANHUSPALVELUT

Toimipaikan päällikkö Ulla Jauhanen    040 720 0622

Palvelukeskus Mäntylä
Lipposenpolku 2

Mäntylä    040 1965658
Palveluohjaaja    040 5611648
     Neuvontapiste    ma-pe

Kotihoitotoimisto 
Kylätie 46
Kotihoidon esimies    040 6609944
Kotisairaanhoito    044 4172616


KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelutalo Harjurinne    040 1703112
Hirventie 34

Päivätoiminta    040 840 37 26 


PERHEPALVELUT

Perhekeskus Kehrä
Oravantie 4
58900 Rantasalmi

Perheneuvo

Koulupsykologi, perheterapeutti  Jonna Ahlfors-Boman    050 4370 655
jonna.ahlfors-boman@tietotaitogroup.fi

Lastensuojelun perhetyöntekijä    040 705 61 94
Neuvolan perhetyöntekijä    040 642 82 59


Eläinlääkäri

Kylätie 11
58900 Rantasalmi
puhelin 044 417 2690
vastaanotto ja ajanvaraus ma-pe klo 8-9 


Terveysvalvonta

Päivystävä terveystarkastaja, ma-pe 9:00-13:00
puhelin 044 309 6000
terveystarkastaja[at]sosteri.fi
Postiosoite: PL 111, 57101 Savonlinna


Duodecim Terveyskirjasto

Terveyskirjastosta saat luotettavaa ja ajantasaista terveystietoa.

Kansalaisen valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus Rantasalmen perusterveydenhuollossa

1. Terveyskeskukseen on saatava välitön yhteys ja terveydenhuollon ammattihenkilön on käynnistettävä hoidon tarpeen arvio

Yhteyden saaminen toteutuu Rantasalmen terveysasemalla. Puhelinjärjestelmämme tarjoaa soittajalle mahdollisuuden jäädä jonolle tai halutessaan jättää takaisinsoittopyynnön, jolloin linjan vapauduttua hoitaja soittaa asiakkaalle päin eikä asiakas menetä paikkaansa jonossa. Näin voimme aina varmistaa yhteydenoton onnistuvan.

Terveydenhuollon ammattihenkilö, sairaanhoitaja suorittaa arvion hoidon tarpeesta puhelun aikana. Tarvittaessa potilas kutsutaan sairaanhoitajan vastaanotolle tarkempaa arviota varten. Välitöntä tai kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon samana päivänä. Hoito toteutetaan Rantasalmen terveyskeskuksessa tai asiakas ohjataan Savonlinnan keskussairaalan päivystykseen.

2. Terveydenhuollon ammattihenkilön on suoritettava hoidon tarpeen arviointi kolmen arkipäivän kuluessa

Toteutuu Rantasalmen terveysasemalla.

3. Kiireettömään hoitoon on päästävä kolmen kuukauden kuluessa

Lain mukaan hoitoon pääsyn tulee toteutua uuden vaivan ilmetessä tai jo tiedossa olevan sairaustilanteen pahentuessa kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Toteutuu Rantasalmen terveysasemalla. Maaliskuussa 2020 keskimääräinen kiireettömään hoitoon pääsy toteutui alle kuukaudessa.

4. Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa

Suun terveydenhuollossa hoitotakuu velvoittaa järjestämään tarpeelliseksi todetun, kiireettömän
hoidon kohtuullisessa ajassa. Hoidon järjestäminen voi kuitenkin viedä enintään kuusi (6) kuukautta.

5. Odotusaika suun terveydenhuoltoon
Kiireetön hoito
Toteutuu Rantasalmen kunnassa keskimäärin kuukaudessa.

Kiireellinen hoito
Toteutuu Rantasalmen kunnassa hoitotakuun ajassa.

Asiakasmaksut 2020
INR ohje potilaille
Laskutusosoite Terveystalo

Sosiaali- ja potilasasiamies

Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan sosiaaliasiamiehenä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin ja sopimusyritysten ja -yhteisöjen potilasasiamiehenä (mukaan lukien Terveystalo Oy/Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut) toimii Heli Korhonen.

Heli Korhonen
puh. 044 417 3218, ma-pe klo 9-15.00
s-posti: heli.korhonen(at)sosteri.fi

Postiosoite:
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 111, 57101 Savonlinna

Käyntiosoite:
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keskussairaalantie 6, F-rakennus 6. krs, 57120 Savonlinna

Jättäkää tarvittaessa yhteydenottopyyntö puhelinvastaajaan tai sähköpostilla.
Yksilöityjen asiakas-/potilastietojen lähettämistä sähköpostitse ei suositella.
Käyntiajoista pyydetään sopimaan etukäteen puhelimitse. Asiakastapaaminen
voidaan tarvittaessa järjestää kuntien omissa tiloissa tai Itä-Savon sairaanhoitopiirin
tiloissa muilla paikkakunnilla.


Päivitetty 1.4.2020

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu