Toimeentulotuki

1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi.

• Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

• Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Kelalta voit hakea tukea verkossa www.kela.fi/asiointi.  Verkkopalvelussa voit toimittaa myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Tukea voi hakea myös paperilomakkeella.

Täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea voit hakea tällä lomakkeella. Lomake palautetaan Rantasalmen kunnan yhteispalvelupisteeseen, palvelee ma-pe klo 9-12.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. (Laki toimeentulotuesta 2 §).

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla.

 

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.2.2019

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu