Sosiaaliasiamies

Rantasalmen sosiaaliasiamies

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Muistutus tehdään sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Täältä löydät muistutus-lomakkeen:

http://www.isshp.fi/asiakkaalle/potilaan-oikeudet/tyytymattomyys-palveluun-hoitoon/Muistutus

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu