Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Päihdehuollon palveluja järjestetään yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä annetaan erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollon toimenpitein. Päihdehuollon palveluja annetaan henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä, päihdetyön koordinointi ja kehittäminen.
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö th Sirpa Ikäheimonen, puh. 044-417 2612

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien Kohtaamispaikka KOMPASSI

Oravantie 5 A 1
58900 Rantasalmi

Avoinna:
Tiistaisin ja perjantaisin klo 8.00-12.00.

Kohtaamispaikan tarkoituksena on tarjota kuntoutujille paikka jossa on mahdollista käydä kahvilla, tavata toisia ihmisiä, osallistua ryhmätoimintaan ja osallisuuden kautta löytää uutta voimaa ja sisältöä omaan elämään toiminnallisin menetelmin.

Toimintaa ohjaa mth Kaarina Pulkkinen, puh. 044-417 2686

AA-ryhmä
Rantasalmella Kirkkorinteen alakerrassa
Maanantaisin klo 19.00

A-klinikkapalvelut:

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä A-klinikka/Savonlinna
PL 111, 57101 Savonlinna
Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 6
57120 Savonlinna
puhelin 044 417 2116

Laitospalvelut

Päihdehuollon katkaisuhoitoon hakeudutaan terveyskeskuslääkärin tai päivystysvastaanoton kautta. Katkaisuhoito ensisijaisesti järjestetään Itä-Savon sairaanhoitopiirin päihdekuntoutuskeskuksella.

Päihdehuollon laitoskuntoutushoitoon hakeudutaan pääsääntöisesti katkaisuhoidon kautta. Lisäksi tarvitaan kuntoutustarpeen selvitys moniammatillisessa tiimissä.  Laitoskuntoutuksen maksusitoumukset (kuntaosuus) tekee sosiaalityöntekijä.

Rantasalmen Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu