Lapsen huolto, elatus ja tapaamiset

Sosiaalityöntekijät auttavat vanhempia lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten valmistelussa, vanhempien keskinäisessä neuvottelussa ja sopimusten teossa. Lastenvalvoja päättää isyyslain mukaisista toimenpiteistä sekä vahvistaa elatussopimukset.

Lisätietoja antavat sosiaalityöntekijät.

Elatustukea maksetaan lapselle, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai on maksukyvytön, kun au-lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai sen selvittely ja elatusavun sopiminen ovat kesken tai kun elatusapu on määrätty pienemmäksi kuin elatustuki elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden vuoksi.
Elatustukea hoitaa Kansaneläkelaitos.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu