Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki velvoittaa kunnan perusturvatoimiston ja työ- ja elinkeinotoimiston tekemään aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa.

Suunnitelman tavoitteena on rakentaa yksilöllistä polkua työelämään erilaisin toimenpitein yhteistyössä sekä tukea henkilöä suunnitelman toteutuksessa. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää kuntouttavaa työtoimintaa, joka on kunnan järjestämää. Kuntouttava työtoiminta voi olla yksi mahdollisuus edistää henkilön työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Lisätietoja

sosiaaliohjaaja
Kaija Blomberg
puhelin: 044 417 2607

Savonlinnan seudun Työvoiman palvelukeskus
puhelin: 044 417 4942

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu