Sosiaalipalvelut

Rantasalmen kunnan perusturvaosasto

Kunnan perusturvapalvelut palvelevat rantasalmelaisia eri elämänvaiheissa. Sosiaalityön palvelut ja avustukset ja lapsiperheille, iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä maahanmuuttajille suunnatut palvelut pyrkivät edistämään kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta.

Vuoden 2015 alusta lukien Rantasalmen kunta on järjestänyt lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisilleen yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Suomen Terveystalo Oy toteuttaa palvelut joko omana tai alihankkijoidensa toimintana. Virkavastuutehtäviä hoitavat Essoten viranhaltijat.


Perusturvaosaston aukioloajat ja ajanvaraus

Kunnanviraston perusturvatoimisto palvelee 26.6.2017 alkaen ainoastaan ajanvarauksella.

Sosiaalityöntekijöiden ajanvaraukset puhelimitse klo 9-10 välisenä aikana.


SUOMEN TERVEYSTALO OY

Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut

Yksikön johtaja  
Mira Ilmoniemi
Puhelin 0400-522 435
mira.ilmoniemi(at)terveystalo.com

Sosiaalityö

Päihdetyöntekijä
Helena Kärkkäinen (sirkku.karkkainen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 161 5039

  • Avohuollon päihdetyö
  • Päiväkeskustoiminnan ohjaus

Toimistosihteeri
Hilppa Kokkonen (hilppa.kokkonen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 161 5015

  • Kotihoitolaskutus, omaishoidon tukien maksatus
  • Perusturvatoimiston palveluneuvonta

Perhetyö

Perhetyöntekijä Elina Van Den Arend (elina.vandenarend(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 705 6194

Perhetyöntekijä Emmi Vesterinen (emmi.vesterinen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 637 2307

Neuvolan perhetyö
Perhetyöntekijä Maija Lappalainen (maija.lappalainen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 642 8259

 

Viranomaistehtävät

Johtava sosiaalityöntekijä / palveluesimies
Marika Huupponen (marika.huupponen(at)essote.fi)
Puhelin 040 359 6887 
            • Lapsiperheiden sosiaalityö

Lastenvalvoja
Seija Kolehmainen (seija.kolehmainen(at)essote.fi)
Puhelin 040 129 4544
Ajanvaraukset suoraan puhelimitse.

Sosiaalityöntekijä
Eeva Immonen (eeva.immonen(at)essote.fi)
Puhelin 040 561 5263
           • Lastensuojelu, avohuolto

Sosiaalityöntekijä

Miia Koponen (miia.koponen(at)essote.fi)
Puhelin 040 738 0757
           • Lastensuojelu, avohuolto
           • Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 

Koulun sosiaalityö (koulukuraattori)
Hanna Puikkonen (hanna.puikkonen(at)essote.fi)
Puhelin 044 351 2490       

Sosiaalityöntekijä
Mari Laiho (mari.laiho(at)essote.fi)
Puhelin 044 351 2660 
(puhelinaika ma-pe klo 9-10)
            • Kuntouttava työtoiminta
            • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Vammaispalvelut
Sosiaalityöntekijä Terttu Laitinen (terttu.laitinen2(at)essote.fi)
Puhelin 040 709 4285
            • Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

Palvelusihteeri (työhuone hallinto-osaston käytävällä)
Irma Laitiainen
Puhelin 040 161 5013
            • Välitystilit
            • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta
palveluohjaaja/lähiesimies
Mirja Eronen (mirja.eronen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 558 5292


Kehitysvammaisten avohuolto
Mira Ilmoniemi (mira.ilmoniemi(at)terveystalo.com)
Puhelin 0400 522 435

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki
palveluohjaaja
Anne Tarkiainen (anne.tarkiainen(at) terveystalo.com)
Puhelin 040 561 1648

 Asiakasmaksut 2018


  

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu