Kehittämishankkeet

Rantasalmen kunta on mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joista tähän on koottu keskeisimmät.

Rantasalmen kyläverkko -hanke 2015-2018

Rantasalmen kyläverkko -hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjleman 2014-2020 rahoittama yleihyödyllinen investointihanke, jonka tavoitteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon rakentaminen ja edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjoaminen loppukäyttäjille Rantasalmen kuntakeskuksen alueella. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.9.2015-31.12.2018. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 600.000 euroa. Verkon toteuttava operaattori on Blue Lake Communications Oy (BLC). Hankkeen hakija on Rantasalmen kunta.

Hankealueen kartta

Hankkeen yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 16 15 033 ja johanna.keranen@rantasalmi.fi

Porosalmen alueen tieinfran parantaminen 

Porosalmen alueen tieinfran parantamis -hankkeelle on saatu rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta ajalle 1.1.2016-31.12.2017. Hanke jatkuu 31.12.2019 saakka. Hankkeen tarkoituksena on Porosalmentie ja Valtatie 464 risteysalueen turvallisuuden parantaminen, Porosalmentien asvaltointi ja valaistujen sekä asvaltoitujen kevyenliikenteenväylien rakentaminen matkailualueelle. Matkailualueella rakennetaan, perusparannetaan ja asvaltoidaan lisäksi uusia ja nykyisiä tieosuuksia. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1.420.438 euroa. Hankkeen hakija on Rantasalmen kunta.

Hankkeen yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 16 15 033 ja johanna.keranen@rantasalmi.fi

Rauanvedet II -hanke

Rantasalmen kunta, ELY -keskus, Rauanveden osakaskunta ja Haukiveden kalastusalue ovat sopineet Rauanvedet II -hankkeen toteuttamisesta ajalla 1.5.2015-31.12.2018. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Kosulanlammen ja Pienen sekä Suuren Raudanveden vesialueet vesistöjen sisäistä kuormitusta pienentämällä. Hankkeessa hoitokalastetaan vähempiarvoisia kaloja taajaman lähivesillä rysä. ja nuottakalastuksin. Hankkeen tavoitteena on myös kannustaa kosteikoiden toteuttamiseen keskeisten valuma-aluiden kuormituksen pysäyttämiseksi. Hankkeen kustannusarvio on 64.400 euroa.

Hankkeen yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 16 15 033 ja johanna.keranen@rantasalmi.fi

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu